WİSC-IV

Günümüzde bireylerin 2 yaştan 90 yaşa kadar zeka potansiyellerinin değerlendirilmesi uygun ölçme araçları kullanılarak yapılabilmektedir. Başta hastanelerin psikiyatri, psikoloji, nöroloji, adli tıp birimleri olmak üzere, özel klinikler( vb), ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim almış uzmanlar tarafından bu değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak birey hakkında çeşitli kararlar verilmektedir. Çocukların ve ergenlerin normal ya da özel […]

WİSC-R

Merkezimizde 6 – 16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek, tanımak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan bir diğer test ise WİSC-R testidir. Bireysel uygulanan ve uygulama süresi,uygulayıcının pratiği, uygulanan bireyin/danışanın soruları cevaplama hızına,başarı düzeyine vs göre, ortalama bir saat veya daha uzun sürebilen bir testtir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşur, iki bölümde bir […]

STANFORD-BİNET

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.Uygulaması profesyonel eğitim gerektirir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test olmayıp, 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Ancak ,merkezimizde 2-6 yaş aralığı çocuklara uygulanmakta ,6 yaş sonrası için WISC IV testi tercih edilmektedir. St.Binet testinin süresi (uzun ya […]

TORRANCE(YARATICILIK TESTİ)

Yaratıcılık; yeni, özgün ve beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem çözme sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarını da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. Günümüzde işe alımda, eğitimde, sanatta Torrance ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Torrance yaratıcı düşünce testi ilk kez 1966 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanmıştır. […]

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE REHBERLİK Psikolojik Danışma ve Rehberlik; okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkeleri doğrultusunda sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı […]