TORRANCE


Yazının Kategrosi: Genel

TORRANCE

Torrance yaratıcılık testi doğrudan yaratıcılığı ölçmesi açısından literatürde ayrı bir öneme sahiptir. Renzulli’nin üçlü halka modelinde ve birçok araştırmacının üstünler tanımında, tanılamada yaratıcılığın önemine vurgu yapılmaktadır. Zeka ve yaratıcılık arasındaki ilişki olup olmadığı uzun yıllar tartışılmıştır. Araştırma bulguları bize normal ve normal üstü zekaya sahip bireylerin yaratıcı olabileceğini yaratıcılık ve zeka birbirinden bağımsız olmadığını göstermektedir.  Bu yüzden başarısız olan üstün öğrenciler yaratıcı olabilirler.  Başarısız olan çoğu üstün yüksek seviye yaratıcılık potansiyeli sergilerler (Whitmore, 1980) ve başarısız olan üstünlerin çoğu özellikleri yüksek yaratıcı bireylerle benzerlik gösterir  (Lajoie & Shore, 1981). Yüksek yaratıcılığa sahip öğrenciler geleneksel okul ortamında zorlanırlar (Amabile, 1989).

Yüksek yaratıcılığa ve yüksek zekaya sahip olup geleneksel okullarda okul başarısızlığı yaşayan kişilere örnek olarak Albert Einstein verilebilir. Einstein katı sistemlerden hoşlanmaz ve geleneksel olmayan ortam ve bireysel çalışmalarda daha başarılı olmuştur.


Etiketler :Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.
Bizi Twitterda Takip Edin

Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı

Tüzyev Vakfı olarak, Wisc-R, Wisc-4, Torrence ve Standford Binnet testlerini uygulayan, değerlendiren ve bu testlerde Üstün Zekalı, Üstün Yetenekli ve/veya Üstün Potansiyelli olarak tanılanan çocukların eğitimini dünya standartlarında uygulayan bir vakıftır.