TÜZYEV HAKKINDA


Yazının Kategrosi: Kurumsal | Vizyonumuz

Tüzyev Hakkında

TÜZYEV, üstün zekalı ve yüksek potansiyelli çocuklara ihtiyaç duydukları ve kendilerini geliştirebilecekleri özel eğitimi sunmak amacıyla, uluslararası standartlarda bir eğitim programı vermeyi amaçlar.

Uluslararası kabul görmüş testler yardımıyla, üstün yetenekli oldukları tespit edilen çocuklara, 3 yaşından itibaren, zenginleştirilmiş özel programlar ile hem örgün eğitim verilir hem de hafta sonu ve yaz okulları aracılığı ile aldıkları eğitime destek sağlanır.

2008 yılında akademisyen ve aynı zamanda kendisi de üstün zekalı bir çocuk annesi olan Mehpare Kınık Ustomar tarafından kurulan ÜST-ZEM uluslararası geçerliliği olan testler yardımıyla üstün zekalı oldukları belirlenen çocuklar için farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş özel programlar sunmaktadır. Üstün zekalı çocukların potansiyellerini geliştirmeye yardımcı olacak hafta sonu programları ve yaz programları yanı sıra TÜZYEV’e bağlı olan kardeş okul Mozaik Eğitim Kurumları’nda  okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde örgün eğitimler verilmektedir. Bugüne kadar merkezimiz tarafından binlerce çocuğa tarama testleri yapılmış, bu testler neticesinde üstün zekalı oldukları belirlenen 10.000’e yakın öğrenciye özel eğitim verilmiştir.

Bugün gelinen noktada, Mozaik Eğitim Kurumları, Bilgi Eğitim Kültür Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Georgia Üniversitesi Torrance Yaratıcılık Merkezi, Stanford Üniversitesi, İOWA Üniversitesi ve Co Collage Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde ülkemizin üstün potansiyelli çocuklarına en geniş kapsamlı eğitim olanaklarını veren kurum haline gelmiştir.

TÜZYEV’in temel amaçlarından biri de velileri konuyla ilgili bilinçlendirmek üzere konferans ve eğitimler düzenlemek, eğitmenlerin en çağdaş yöntemlerle kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu alandaki yetkinliklerini artırmak, yapılan akademik çalışmalar ile bu alanda uluslararası bir düzeye ulaşmak ve tüm bunların doğrultusunda ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların keşfedilerek onların lider, çevre ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

 

About Tuzyev

TUZYEV aims to provide a training program in international standards in order to provide special education for children with gifted and high potential children that they need and can develop themselves.

With the help of internationally recognized tests, children who are found to be gifted are provided with structured training through enriched special programs from the age of 3, as well as educational support through weekend and summer schools.

Founded by academics in 2008 and Mehpare Kınık Ustomar, who is also a gifted child’s mother, UST-ZEM offers differentiated and enriched programs for children who are determined to be gifted with the help of internationally validated tests. In addition to weekend programs and summer schools that will help to improve the potentials of gifted children, sister school Mosaic Educational Institutions affiliated to TUZYEV are provided with pre-primary, elementary and middle school level formal trainings. Until today, thousands of children have been screened by our center, and these tests have given special education to nearly 10,000 students who are determined to be gifted.

Today, thanks to collaborations with Information Education Culture Foundation, Yeditepe University, Balikesir University, İzmir Economy University, Georgia University Torrance Creativity Center, Stanford University, IOWA University and Co Collage University, Mozaik Education Institutions has become an institution that gives opportunities with the broadest education in our country.

One of the main objectives of TUZYEV is to organize conferences and trainings to raise awareness about the parents and to provide them with the most contemporary methods to develop themselves and to increase their competencies in this area and to reach an international level in this field with the academic studies made and to find out the best talented children in our country leader, environment and human, sensitive to Atatürk’s principles and reforms.


Etiketler : ,Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.
Bizi Twitterda Takip Edin

Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı

Tüzyev Vakfı olarak, Wisc-R, Wisc-4, Torrence ve Standford Binnet testlerini uygulayan, değerlendiren ve bu testlerde Üstün Zekalı, Üstün Yetenekli ve/veya Üstün Potansiyelli olarak tanılanan çocukların eğitimini dünya standartlarında uygulayan bir vakıftır.