üstün zekalı çocuklar

Üstün Zekalı Çocuklar ve Onları Anlamak


Üstün Zekalı Çocuklar

Bazı öğretmenler yetenek ve üstünlük kavramlarını rahatsız edici bulabilirler. Üstün zekalı çocuklar evet onlardan bahsettiğimizde bu diğer çocukların düşük potansiyelli/daha düşük potansiyelli olduğu anlamına mı gelir? Her çocuğun bir yönü bir şekilde üstünlük göstermez mi?

Bir çocuğun üstün zekalı olduğundan bahsederken, diğer çocuklardan daha değerli olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Aynı zamanda bir çocuğun gelişimsel ve/veya fiziksel bir engelinin olması onun daha az değerli olduğu anlamına da gelmez.

üstün zekalı çocuklar

üstün zekalı çocuklar

Bir çocuğun öğrenmedeki karakteristik özelliklerinin sınıfındaki çoğunluğa göre anlamlı bir farklılık göstermesi bir değer meselesi değil bir ihtiyaç meselesidir.

Bu çocuklara yardımcı olmak bir ekstra görev değil mesleki bir zorunluluktur.

Herkesi diğer yaptıklarından daha iyi yaptığı spesifik şeyler vardır, bu da bizim kişisel direncimizdir. Bizim kişisel direncimiz, kişisel beceri spektrumumuzda en yüksek noktadadır. Bunun yanı sıra kişisel zayıflıklarımız da vardır. Ancak kişisel zayıflığı o alanda engelli olmakla karıştırmamamız gerektiği gibi, kişisel dirençlerimizle üstün potansiyelli olmayı da birbirine karıştırmamamız gerekmektedir.

Üstün potansiyelin özünde ileri gelişim yatmaktadır. Üstün zekalı çocuklar, onların yaşıtlarından baklediğimiz performansın çok daha üstünde bir performans potansiyeline sahiptirler. Bir öğrenci entelektüel ya da yaratıcılık anlamında üstün olabildiği gibi fiziksel ya da sosyal-duygusal alanının gelişiminde üstün potansiyel gösterebilir. Ama hangi alanda olursa olsun üstün potansiyelli olmak, ortalamanın çok daha üstünde yetenek sahibi olmak demektir.

Olgu

Ayşe 2nci sınıfa gitmektedir. Konuşma becerileri belirgin bir şekilde kendi yaşıtlarının gerisindedir ve bu konuda destek almaktadır. Matematik alanındaki kapasitesi yaşıtlarına uygunluk göstermektedir ancak matematikteki durumu daha çok kişisel direnç olarak tanımlanabilmektedir.

Ayşe’yi üstün zekalı olarak tanımlayabilmemiz için Ayşe’nin kendi yaşıtlarına göre matematik becerisinin biraz daha önde seyretmesi gerekirdi. Ancak Ayşe’de böyle bir durum söz konusu değildir. 2 nci sınıf öğrencisi olarak matematik alanında başarılı olmasına rağmen, yeteneği ileri aşamada değildir. Kişisel direnci matematik olmasına karşın üstün potansiyel gösterdiği alan bu değildir. Eğer Ayşe matematik alanında üstün potansiyele sahip olsaydı kendi yaşıtları için hazırlanan matematik müfredatı onun ihtiyacı için yeterli olmayacaktı ve müfredatın seviye, hız, içerik ve karmaşıklık anlamında farklılık göstermesi beklentisi içinde olacaktı.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.
Bizi Twitterda Takip Edin

Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı

Tüzyev Vakfı olarak, Wisc-R, Wisc-4, Torrence ve Standford Binnet testlerini uygulayan, değerlendiren ve bu testlerde Üstün Zekalı, Üstün Yetenekli ve/veya Üstün Potansiyelli olarak tanılanan çocukların eğitimini dünya standartlarında uygulayan bir vakıftır.